1. Vĩnh Long  từ ngày 27/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021 người dân không được ra đường từ 18 giờ ngày đến 05 giờ

Ngày 27/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số: 4111/UBND-VX về “Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19”.

Theo đó,  xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 535/CAT-PV01, ngày 26/7/2021 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, bắt đầu từ ngày 27/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021. (trừ trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; lực lượng phòng chống thiên tai; Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; lực lượng phát hành báo; Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; Các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu; Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; các trường hợp cấp thiết khác tùy theo tình hình thực tế).

Thời gian người dân đi chợ mua hàng thiết yếu phải đảm bảo giãn cách,theo khung thời gian của phiếu mua hàng được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và không vi phạm khoản 1 nêu trên.

2. Tận dụng tối đa “thời gian vàng” thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số: 4028/UBND-VX về việc tận dụng tối đa “thời gian vàng” thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, để tận dụng tối đa “thời gian vàng” thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện các nội dung sau:

 Tăng cường chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các yêu cầu về giãn cách cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, cách ly các tổ dân phố, ấp/khóm/khu, xã, huyện, tỉnh, không tụ tập đông người, hạn chế việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết...

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là các trường hợp có người thân trong gia đình trở về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế.

Phát huy tối đa vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, các tổ nhân dân tự quản, tổ COVID-19 cộng đồng, ... nắm chắc từng hộ gia đình, để tuyên truyền, vận động phòng chống dịch; thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, bắt buộc khai báo y tế đối với người về từ ngoài tỉnh.

Quản lý chặt chẽ các khu cách ly, khu phong tỏa, đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu trong phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong nội bộ tại các nơi này.

 Huy động tổng lực cả hệ thống chính trị tận dụng tối đa “thời gian vàng” để thực hiện chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống dịch, sớm truy vết xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời và điều trị hiệu quả, cắt đứt chuỗi lây nhiễm, kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của Nhân dân, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các yêu cầu giãn cách xã hội theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mỗi người dân nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

 Tăng cường huy động các lực lượng ở cơ sở (nhất là công an, quân sự) thường xuyên, liên tục tuần tra, giám sát nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Quan tâm, đẩy mạnh công tác bảo đảm an sinh xã hội; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tăng cường quản lý, phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường làm việc trực tuyến, bố trí người làm việc luân phiên tại công sở không quá 50%, nhưng phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết công việc….

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình diễn biến dịch tại địa bàn quản lý, chủ động phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Y tế) đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính bổ sung ở mức cao hơn Chỉ thị 16/CT-TTg đối với địa bàn có diễn biến dịch tễ phức tạp với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.

Các địa phương chủ động nghiên cứu, sáng tạo cách làm hay, phù hợp và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân trong tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ khen thưởng, biểu dương kịp thời và nhân rộng gương điển hình của các tập thể, cá nhân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đây là thời điểm rất quan trọng để cả hệ thống chính trị quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu tất cả các ngành, các cấp, các đoàn thể cùng chung tay, góp sức ngăn chặn, dập dịch kịp thời, sớm kiểm soát dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân trên địa bàn.

3. Nghị quyết số 78/NQ-CP về phòng chống dịch COVID-19

Ngày 20/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP về “Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19”.

Theo đó, nghị quyết đã chỉ đạo định hướng hoạt động phòng, chống dịch trong giai đoạn mới gồm các nội dung như sau:

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là ở TP.HCM. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg (chỉ thị 16) tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam nhằm sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của một số cơ quan nhà nước và một bộ phận người dân chưa cao, chưa đúng quy định, hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương thực hiện giãn cách với các địa phương khác vẫn thiếu hụt và ách tắc cục bộ; việc cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân tại các địa phương thực hiện giãn cách có nơi, có lúc vẫn còn chưa thật sự chủ động, hiệu quả; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa thật chặt chẽ; một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực phòng, chống dịch trên địa bàn.

Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành tăng cường chỉ đạo tập trung, thống nhất, chuyên sâu đối với TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam ở cấp liên vùng; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, bảo đảm thực hiện chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ thị 16, đặc biệt có thể thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn đối với các địa bàn có diễn biến dịch tễ phức tạp tại một số địa phương; với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ: Chính phủ quyết nghị thành lập Tổ công tác "đặc biệt" của Chính phủ, đặt tại TP.Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.

Tổ công tác gồm các đồng chí thứ trưởng các bộ: Quốc phòng (tổ trưởng), Công an, Y tế (tổ phó); Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thông tin và truyền thông, Lao động - thương binh và xã hội, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải; chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh (thành viên).

Các đồng chí thành viên là thứ trưởng các bộ thực hiện quyền hạn của bộ trưởng trong việc trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ mình và phối hợp với các thành viên tổ công tác để thực hiện công tác điều phối chung của tổ và thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Chính phủ giao Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 - trực tiếp chỉ đạo hoạt động của tổ công tác theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Quy chế hoạt động của tổ công tác thực hiện theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Giao đồng chí thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ trưởng tổ công tác, khẩn trương thống nhất với các thành viên của tổ về quy chế tạm thời hoạt động của tổ công tác để kịp thời triển khai nghị quyết này, báo cáo Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia.

Mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, được áp dụng điều 22, 26 Luật đấu thầu: Nghị quyết nêu rõ: Giao bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan ban hành danh mục mua sắm tập trung đối với các sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế… phục vụ phòng, chống dịch.

Căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, việc đầu tư, mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế... kịp thời, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong phòng, chống dịch hiện nay, được áp dụng quy định về mua sắm tại các điều 22 và điều 26 Luật đấu thầu.

Bộ Y tế chủ trì, cùng các bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tư pháp... dưới sự chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, hoàn chỉnh tờ trình và dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Nâng cao ý thức và sự chấp hành chỉ thị 16 của nhân dân: Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thống nhất quan điểm chỉ đạo:

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch, đặc biệt là nâng cao ý thức và sự chấp hành chỉ thị 16 của nhân dân đối với các yêu cầu về giãn cách cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình, không tụ tập đông người, hạn chế việc đi lại, không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết... 

Các cơ quan, đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến, bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá 50%. Việc thực hiện các yêu cầu giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mỗi người dân. Các trường hợp vi phạm đều phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Tập trung, ưu tiên nguồn lực cao nhất có thể cho hoạt động phòng, chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Tăng cường các lực lượng chuyên môn, chuyên gia, kể cả chuyên gia độc lập bảo đảm đánh giá, nắm chắc và dự báo đúng tình hình, nguy cơ diễn biến dịch bệnh để có biện pháp ngăn chặn, kiểm soát phù hợp, khả thi, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác vận tải, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách và các địa phương khác; bảo đảm cung ứng kịp thời hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo phải thống nhất ở tầm quốc gia, nhưng các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, thường xuyên trao đổi với nhau để thống nhất các biện pháp phòng chống dịch, nhất là kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện đi, đến giữa các địa phương, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thông suốt, hiệu quả. Các địa phương không tự ý đặt ra "giấy phép con" làm ách tắc, cản trở việc lưu thông hàng hóa và người thi hành công vụ.

Tập trung đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả chiến lược vắc xin, trong đó tăng cường tiếp cận đa dạng các nguồn vắc xin để mua được nhiều vắc xin nhất có thể trong thời gian sớm nhất. Đẩy nhanh tiến độ chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước. Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Khắc phục tình trạng giãn cách chưa nghiêm, chưa hiệu quả: Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa. 

Căn cứ tình hình, diễn biến dịch trên địa bàn, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các biện pháp phù hợp và có thể áp dụng các biện pháp với yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn quy định tại chỉ thị 16, nhất là kiểm tra, giám sát chặt chẽ giãn cách giữa người với người, giữa gia đình với gia đình, tổ dân phố với tổ dân phố...; hạn chế nhiều hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa sự giao lưu, gặp gỡ giữa người với người. 

Rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập đã xảy ra vừa qua trong phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện giãn cách chưa nghiêm, chưa hiệu quả.

Huy động cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị tại cơ sở, trong đó có lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể nhân dân, các tổ COVID cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chỉ thị 16.

Rà soát ngay và đề xuất cụ thể yêu cầu hỗ trợ về nhân lực, nhất là bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế...; các địa phương khác cũng phải rà soát, thông báo về số lượng nhân lực, các loại phương tiện, thiết bị có thể chi viện, hỗ trợ. 

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Y tế tổng hợp và điều phối chung, bảo đảm không để thiếu, hụt cho các địa phương đang thực hiện giãn cách và không để chồng chéo, lãng phí.

Chủ động rà soát, nắm chắc về số lượng, năng lực tiếp nhận của các khách sạn, cơ sở lưu trú, trường học, ký túc xá sinh viên trên địa bàn và hạ tầng cơ sở vật chất khác...; trên cơ sở đó sẵn sàng các phương án huy động kịp thời các cơ sở này nhằm bảo đảm năng lực cách ly trong trường hợp dịch bùng phát, làm khu cách ly cho công nhân của các cơ sở sản xuất an toàn, quản lý công nhân đi về theo phương châm "một cung đường, hai điểm đến"...

4. Chở hàng trong tỉnh giãn cách không cần giấy xét nghiệm COVID-19

Đây là nội dung tại Công văn số: 5753/BYT-MT của Bộ Y tế ban hành ngày 19/7/2021 về xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho lái xe chở hàng hóa.

Cụ thể, tại Công văn, Bộ Y tế đề nghị không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa (gồm lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe) chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực giãn cách theo chỉ thị 16.

Trường hợp người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16, khu vực phong tỏa sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ phòng, chống dịch thấp hơn thì phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72 giờ.

Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu bố trí các địa điểm dừng nghỉ để tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 thuận lợi. Đối với lái xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu đã được cấp thẻ nhận diện ưu tiên “Luồng xanh”, có mã QRCode thì được xét nghiệm miễn phí.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đưa ra một số yêu cầu đối với người điều khiển phương tiện như:

- Hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với người khác;

- Điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình, ghi chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc;

- Thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo thông thoáng phương tiện;…

5. Công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND, ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Thành lập Tổ hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

Họ và tên: Ông Trương Thành Dãnh.

Chức vụ : Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại : 0817867868

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết để phối hợp thực hiệ

6. Hướng dẫn cách ly y tế cho các đối tượng F0, F1 để phòng chống dịch COVID-19

Ngày 20/7/2021, Sở Y tế đã có Công văn số: 2508/SYT-NV gửi các đơn vị có liên quan để hướng dẫn cách ly y tế cho các đối tượng F0, F1 để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Đối với trường hợp F0 thì thực hiện cách ly điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021.

Tiêu chuẩn xuất viện là Người bệnh được xuất viện khi có đủ tất cả các tiêu chuẩn lâm sàng và kết quả xét nghiệm như sau:

Xuất viện vào ngày thứ 10 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2 khi đạt các tiểu chuẩn sau: Không có triệu chứng lâm sàng trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2.Tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30). Thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi ra viện không quá 24h.

Xuất viện vào ngày thứ 14 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARSCoV-2 khi đạt các tiểu chuẩn sau: Có triệu chứng lâm sàng trong 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2. Tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30). Thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi ra viện không quá 24h.

Xuất viện sau ngày thứ 14 kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARSCoV-2 (ngày ra viện được xác định là sau 3 ngày kể từ ngày không còn triệu chứng lâm sàng + đảm bảo tiêu chuẩn về kết quả xét nghiệm): Có triệu chứng lâm sàng sau 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm (+) với SARS-CoV-2.  Tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30). Thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi ra viện không quá 24h.

Theo dõi sau xuất viện: Người bệnh cần tiếp tục được cách ly phù hợp tại nhà dưới sự giám sát của Y tế cơ sở (Trạm y tế, Tổ COVID-19 cộng đồng) thêm 14 ngày và theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần/ngày, nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời.

Bàn giao, vận chuyển người bệnh sau khi xuất viện: Thực hiện theo Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Còn đối với Trường hợp F1: các đối tượng cách ly từ ngày 14/7/2021 trở về sau thì áp dụng theo hướng dẫn tại Công văn số 5599/BYT-MT của Bộ Y tế, cụ thể như sau:

Giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế).

Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Trung tâm y tế huyện/thị xã/thành phố thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo.

Các đối tượng đã được cách ly trước ngày 14/7/2021 thực hiện theo Công điện 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế giao Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện/thị/thành phố triển khai thực hiện, đôn đốc, giám sát và tổng hợp báo về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đồng thời giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và đôn đốc Trung tâm Y tế huyện/thị/thành phố việc thực hiện các nội dung trên.

7. Cách ly công nhân từ vùng dịch về nơi cư trú

Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số: 4055/UBND-VX, ngày 25/7/2021.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh, số  lượng ca nhiễm bệnh tăng, đặc biệt là công nhân trở về nơi lưu trú từ các công ty trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được hiệu quả, hạn chế số lượng ca mắc trong thời gian tới,
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm nội dung sau:

Cách ly tại nhà đối với tất cả công nhân và người lao động tại các công ty trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tạm ngừng việc trở về nơi lưu trú.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện cách ly tại nhà đối với các đối tượng nêu trên. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà, không để xảy ra việc lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly. Khi có biểu hiện nghi ngờ về các dấu hiệu của dịch bệnh thì báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế cùng cấp thực hiện sàng lọc, tiến hành xét nghiệm theo mẫu gộp cho các đối tượng này trong thời gian cách ly.

Theo phân cấp, phân quyền, các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện cách ly và vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo quy định.

8. Vĩnh Long triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo lương thực, thực phẩm trong dịch bệnh COVID-19

Ngày 19/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số: 3888 /UBND-KTNV chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp đảm bảo lương thực, thực phẩm trong dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại chuyến công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 và sản xuất kinh doanh tại một số địa phương phía Nam và ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương của tỉnh khẩn trương thực hiện các công việc như sau:

Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình sản xuất các loại nông sản chủ lực, thiết yếu có diện tích và sản lượng lớn trên địa bàn tỉnh (bao gồm chủng loại, sản lượng đang thu hoạch, sẽ thu hoạch dự kiến theo từng tháng đến hết năm 2021); Đồng thời, xây dựng kế hoạch tiêu thụ nông sản của tỉnh phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; Dự báo những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, lưu thông tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; kịp thời có những giải pháp, đề xuất kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ, giải quyết khó khăn.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương của tỉnh cần chủ động tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh ưu tiên, tạo điều kiện tối đa trong lưu thông, tiêu thụ hàng hóa nông sản trong và ngoài tỉnh; ưu tiên tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 cho các đối tượng tham gia chuỗi cung ứng nông sản…

9. Tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nhằm nâng cao nhận thức, hành vi của cộng đồng trong việc sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm phát triển kinh tế hiệu quả; bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo và tái cơ cấu nền kinh tế; thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Kế hoạch số: 41/KH-STTTT về “Tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh”

Mục đích của việc tuyên truyền cũng nhằm thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Theo Kế hoạch thì sẽ tập trung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Tuyên truyền về thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản  phẩm; hướng dẫn người dân thực hành tốt về mua sắm xanh, thực hành lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ môi trường; Giới thiệu, phổ biến và nhân rộng các mô hình thực hành tốt về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực; mô hình về chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững, chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; các mô hình nông nghiệp hữu cơ, mô hình nuôi trồng bền vững; việc giảm thiểu, thu hồi, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải; các mô hình kinh tế tuần hoàn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất và tiêu dùng…; Kinh nghiệm của các địa phương trong việc thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mà lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp như: Tuyên truyền trên báo chí, cụ thể các cơ quan báo chí trong tỉnh thông tin, tuyên truyền về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững bằng các tin, bài, các phóng sự, chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp... Xác định đây là một trong những nội dung tuyên truyền thường xuyên, đầy đủ kịp thời, chính xác các nội dung về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở: Thông tin, tuyên truyền trên các bảng tin công cộng, cụm pano cổ động của địa phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; xây dựng nội dung thông tin, in ấn tờ rơi, tờ gấp cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình hoặc phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở cấp thôn, xã); tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền vận động thông qua các cuộc thi, các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2030.

10. Tăng cường đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số: 1874/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương đã có Công văn số: 1234/SCT-QLTM chỉ đạo việc tăng cường đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo các chợ trên địa bàn quản lý và Ban Quản lý chợ Vĩnh Long thực hiện tốt các nội dung sau: Đối với các chợ trên địa bàn tỉnh thì tổ chức phân luồng di chuyển cho khách đi chợ theo hướng một chiều từ khi vào chợ cho đến khi ra khỏi chợ; điều tiết lượng khách mua hàng tại cùng một thời điểm. Tăng cường lập chốt kiểm soát tại các lối ra, vào chợ; thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế cho người dân khi ra vào chợ. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” tại chợ.

Đảm bảo thực hiện giãn cách, hạn chế và kiểm soát số lượng người vào chợ thông qua các hình thức phù hợp (tùy tình hình thực tế của địa phương, diện tích, không gian của chợ) có thể áp dụng như phát phiếu vào chợ để hạn chế người vào; phân chia thời điểm bán hàng xen kẻ hoặc chia theo ngày chẵn, lẻ vào chợ,,… nhằm đảm bảo việc giãn cách theo quy định. Thực hiện quét mã QR đến và đi bằng ứng dụng “Bluezone”, “Vietnam Health Declaration” và các ứng dụng khác phù hợp theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Sắp xếp, bố trí các tiểu thương trong chợ, đặc biệt là các tiểu thương bán nông sản phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m theo quy định khi tiếp xúc, mua bán giữa tiểu thương và khách hàng; Tận dụng các khu vực trống trong chợ để bố trí các tiểu thương kinh doanh nhằm đảm bảo khoảng cách giãn cách giữa người với người theo quy định, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ. Để giải quyết tiêu thụ nông sản cho người dân địa phương, tùy điều kiện có thể bố trí, sắp xếp bán tại chợ hoặc bố trí tại công viên, nhà văn hóa,… có không gian rộng để sắp xếp vị trí đảm bảo khoảng cách 02m giữa người với người theo quy định.

Phối hợp với ngành y tế tổ chức test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho các tiểu thương và nhân viên tại các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của địa phương kiểm tra nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ.Tuyên truyền, vận động người dân không mua gom tích trữ hàng hóa, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Khuyến khích các tiểu thương tổ chức bán hàng qua điện thoại, bán hàng trực tuyến đến khách hàng. Nghiên cứu các mô hình đã triển khai (như các đoàn thể tổ chức “Đi chợ thay”, “Đi chợ online”,…) và các hình thức phù hợp khác để hạn chế tập trung đông người tại chợ.

Trong trường hợp có chợ bị tạm ngưng hoạt động do liên quan đến dịch COVID-19 nhưng không có các cửa hàng tiện lợi trong khu vực đó, kể cả các xã không có chợ thì khuyến khích vận động các hộ tiểu thương kinh doanh các mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sống bán hàng tại nhà hoặc tổ chức các điểm bán lưu động các mặt hàng thiết yếu nhất nhưng phải đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đối với các Siêu thị, cửa hàng tiện lợi: Tiếp tục duy trì và đảm bảo dự trữ hàng hóa thiết yếu theo Kế hoạch số: 864/KH-SCT ngày 28/5/2021 của Sở Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh ứng phó với dịch COVID-19. Chủ động nguồn hàng hóa, phân phối đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Tổ chức sắp xếp phân luồng, bố trí lối ra, lối vào riêng tại các Siêu thị, Trung tâm thương mại, cửa hàng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các khách hàng. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, bắt buộc phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt khi vào mua sắm.

Căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, không gian của siêu thị, cửa hàng tiện lợi để thực hiện giãn cách đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người theo quy định. Thực hiện điều tiết số lượng khách hàng ra vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi phù hợp, không để tập trung đông người tại quầy thu ngân, cửa ra vào. Trường hợp lượng khách hàng mua sắm đông và liên tục, cần thực hiện phân chia từng đợt khách ra vào mua sắm đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người theo quy định. Cần thiết có thể kẻ vạch để đảm bảo thực hiện tốt khoảng cách giữa người với người khi chờ vào và thanh toán (Ví dụ mỗi lượt vào từ 15 đến 20 khách hàng, số khách hàng còn lại ngồi chờ bên ngoài nhưng phải đảm bảo khoảng cách và thực hiện 5K theo quy định).

Triển khai giải pháp hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên và khách hàng như vách ngăn,… và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, thường xuyên thực hiện khử khuẩn, vệ sinh nơi mua bán.

Tăng cường thực hiện bán hàng online, qua điện thoại, giao hàng tận nơi cho khách hàng để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu mua hàng hóa thiết yếu của người dân, giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp, hạn chế việc tập trung đông người tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

                                                                         BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY