Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo VietNamNet thực hiện 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.

Tập 1:

Tập 2:

Tập 3:

Tập 4: