Với sự tham gia:

- Thầy Nguyễn Hoàng Phong: Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học - GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

- Chị Nguyễn Thuỵ Yến Phương: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long

- Chuyên gia tâm lý Tiến sĩ Huỳnh Anh Bình: Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TP. HCM