Thực hiện Kế hoạch Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2019-2020, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2019-2020 từ ngày 27-28/6/2019 dưới sự chủ trì của Ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ GD&ĐT.

Tham dự hội nghị tập huấn có trên 200 đại biểu thuộc 63 tỉnh, thành gồm Lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ GDMN thuộc Bộ GD&ĐT; các đại biểu gồm đại diện phòng GDMN các Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và hiệu trưởng các trường mầm non các tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Hoàng Đức Minh – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phát biểu khai mạc

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu đã được báo cáo viên là các chuyên gia thuộc Viện dinh dưỡng quốc gia, Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Khoa GDMN trường Đại học sư phạm Hà Nội… triển khai 10 chuyên đề nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non gồm: Quy tắc ứng xử văn hoá trong các cơ sở GDMN; Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tại cơ sở GDMN; Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non; Sinh hoạt tổ chuyên môn – hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN; Xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương; Phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non; Chế độ dinh dưỡng cho trẻ em bị viêm đường hô hấp và tiêu chảy; Vấn đề giới trong Giáo dục Mầm non;  Xử trí, phòng trách tai nạn thương tích ở trẻ; Chăm sóc vệ sinh cho trẻ nhà trẻ.

Kết luận hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ GD&ĐT đã đánh giá cao các địa phương đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm nhằm nâng cao nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Đồng thời khẳng định chất lượng đội ngũ nhà giáo sẽ có tính quyết định tới nâng cao chất lượng giáo dục của các địa phương, vấn đề phát triển đội ngũ nhà giáo là khâu then chốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Để đáp ứng những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thì công tác bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng có vai trò quan trọng, mang tính đột phá trong việc “đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng GD&ĐT” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Mục đích của công tác bồi dưỡng không để thăng hạng cao hơn mà chính là thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ tại các địa phương.

Trong hội nghị tập huấn lần này, Ban tổ chức đã cập nhật những nội dung cơ bản, đổi mới để biên soạn tài liệu phục vụ cho việc bồi dưỡng tại các địa phương. Trong thời gian tới, căn cứ vào kế hoạch tập huấn của Bộ GD&ĐT, tất cả các địa phương triển khai và thực hiện nghiêm túc hơn nữa công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ. Đồng thời, các địa phương cần có lộ trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn theo qui định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng những yêu cầu  của sự phát triển giáo dục trong thời gian tới./.

                                                                                                                                     GDMN