Sáng ngày 16/8/2019, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Mầm non (GDMN). Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách mầm non các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các cơ sở GDMN trong toàn tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả nổi bật cũng như những hạn chế, phân tích nguyên nhân của hạn chế để có giải pháp khắc phục cho năm học và triển khai 09 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020 đối với GDMN. Hội nghị đã có 18 ý kiến chia sẻ, thảo luận tập trung vào một số công việc mới, các giải pháp để triển khai các nhiệm vụ năm học mới: công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, các điều kiện tăng tỷ lệ trẻ ra lớp, nhất là trẻ nhà trẻ; việc thực hiện Quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia; việc ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy trẻ; công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ CBQL và GVMN; công tác truyền thông về chương trình Sữa học đường và tổ chức cho phụ huynh tham gia; việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, nhân viên, công tác quản lý tài chính, công tác tổ chức bán trú, việc phát triển chương trình GDMN… làm cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

Bà Trương Thanh Nhuận – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc hội nghị

Kết luận hội nghị, Bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của đội ngũ CBQL-GVMN trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, đồng thời chỉ đạo tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của cấp học. Trong đó, thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; duy trì ổn định tỷ lệ trẻ tới trường, tăng tỷ lệ huy động ở những nơi có điều kiện; từng bước tuyển dụng đủ số lượng, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực đội ngũ CBQL-GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tăng cường năng lực quản trị nhà trường, thực hiện phân cấp cùng với tăng cường tính chủ động, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của các cơ sở GDMN; tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ; tăng cường quản lý tài chính theo quy định, thực hiện xã hội hóa đúng mục đích, công khai, minh bạch; triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong các cơ sở GDMN đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, không gây áp lực cho GV; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với đội ngũ và trẻ em; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về GDMN. Đồng thời, Bà yêu cầu các Phòng GDĐT, các cơ sở GDMN xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của  địa phương và các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Cũng trong hội nghị, Sở GDĐT đã trao bằng công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho 14 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019./.

                                                                                                                                                       GDMN