Môn Tiếng Anh, giáo viên hướng dẫn Tô Li Lan. - Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT